Thành phố nổi rất đẹp trên đại dương


Một công ty thiết kế và xây dựng ở Florida đầu tư 10 tỷ USD để xây dựng thành phố nổi trên đại dương rất đẹp và hiện đại.