Những địa điểm kỳ thú trên Thế Giới

1. Zhangye Danxia địa hình ở Cam Túc, Trung Quốc
 Sự hình thành cầu vồng là kết quả của sa thạch đỏ và mỏ khoáng sản được quy định trong hơn 24 triệu năm, theo Telegraph .