Giờ ra chơi

Vua Hùng thách cưới Mỵ Nương toàn là lâm sản (Voi chín ngà, gà 9 cựa ngựa 9 hồng mao) là sở trường của Sơn Tinh nên lấy được vợ. Thủy Tinh chê Vua Hùng không " Fair play" bèn dâng nước lên tấn công trả thù. Nước dâng lên tới đâu, núi vươn cao tới đó.
Sau 4000 năm, "Rừng đã hết và biển thì đang chết" vì Thủy Tinh chơi vũ khí hóa học kim loại nặng, còn Sơn Tinh thì đốn trụi cây để bán dự án.
Cuộc chiến càng ngày càng gay go, hai bên chẳng có ai thắng, toàn là thua vì tự giết nhau, chỉ có tôm cá, thú rừng là khổ.