Lời từ biệt cuối cùng gửi vợ tôi.`LÝ QUANG DIỆU

“Lời từ biệt cuối cùng” của ông Lý Quang Diệu
Từ thời xa xưa, con người ta đã khơi nguồn và gìn giữ những tục lệ để bạn bè và người thân của người đã khuất cùng nhau chia sẻ nỗi đau mất mát.
Thay vì ghê sợ trước cái chết, họ cùng nhau bày tỏ lòng thành kính trước vong linh người đã bước sang thế giới bên kia, và đem đến sự bình yên cho những người ở lại.