10 đồng tiền được cho là "vô giá trị" nhất hành tinh.


Dưới đây là 10 đồng tiền được cho là "vô giá trị" nhất hành tinh, tính đến ngày 31/12/2015, theo tờ The Telegraph, trang Country Detail và trang The Richest.