Thư gửi cô giáo lớp 1 của con trai tôi

Câu chuyện giáo dục
- Hồng Hạnh
Bài này Tác giả gửi cho cô giáo lớp 1 của con trai , khi giao "...cả gia tài của tôi, cả tâm hồn và trái tim của tôi" cho cô giáo hay nhắn với những người có trách nhiệm giáo dục nước nhà, chỉ mong dạy dỗ cháu nên người trong xã hội đầy tai ương, tiêu cực, chỉ mong nền giáo dục nước nhà dừng làm hỏng các cháu !?