BẮC LỆ VỌNG TỪ--MỘT ĐỊA ĐIỂM VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ CỦA BMT

Kính gửi Thầy.
Em là Lâm Dũng gửi cho thầy một số tấm hình của đền Bác Lệ và xin phép hỏi thầy:
-Em muốn đăng lên trang web của nhóm trunghoc68-75 như là giới thiệu một chốn tâm linh của người BMT ở BMT.Nếu được, xin thầy cho em vài dòng minh hoạ cho bài viết và cho ghi chú theo từng tấm hình mà em đã đánh số.
Nếu được, xin thầy trả lời cho em biết,Em chờ.
Kính chào thầy.
Lâm Dũng
Dũng thân,
Trước hết tôi đề nghị giới thiệu "Bắc Lệ Vọng Từ" như một địa điểm văn-hóa
phi-vật-thể mà hiện nay tôi đang trông coi (thủ nhang).
Dưới góc độ văn-hóa phi-vật-thể chúng ta sẽ dễ dàng trao đổi thoải mái hơn.


Mời các bạn xem tiếp
(bấm vào hình để xem rõ hơn)
(đọc chữ Hán nôm từ phải sang trái theo lối cổ) = Bắc Lệ
Vọng Từ

Sau đây là những ý kiến của thầy Trần Thế Vũ

Ngay bên dưới bức hoành phi và ở hai bên là hai câu đối đính kèm theo
đâyh.1.a (caudoi_1a.jpg), đọc là :
"Nam Phương Vọng Bái Uy Linh Hách Trạc Độ Nhân Dân"
H1b(caudoi_1b.jpg), đọc là:
"Bắc Lệ Giáng Linh Yểu điệu Tiên nga chân Thánh nữ"
Giải nghĩa : Ở phía nam vọng bái về vị thánh nữ đã giáng linh ở Bắc Lệ là vị
tiên nga đã có uy linh hiển hách cứu độ nhân dân
Bắc Lệ (hiện nay thuộc xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xem
thêm http://www.simplevietnam.com/article/view/id/3792)
Còn 2 câu đối nữa ghi nhớ ngày trùng tu và xây dựng ban đầu ở rìa ngoài :
h2a (caudoi_2a) và h2b (caudoi_2b.jpg)
"Sáng tạo miếu đường Đinh Dậu niên trọng Hạ"
Trùng tu bái vũ Canh Tý tuế lý thu"
Giải nghĩa Đinh Dậu là năm 1957, trọng hạ = cuối hè, Canh Tý là năm 1960,
lý thu = cuối thu
Thắp nhang trước ban công đồng Ban công đồng, thờ 5 vị quan lớn và ông Hoàng Bảy, ông Hoàng Mười.
Nơi đây là nơi hầu đồng chính của đền.

Cửa trông về phòng ăn, nơi tiếp khách, phía trên là bich họa về Mẫu
Thượng Ngàn và 12 vị tiên cô, + 2 chầu hầu cận
Tòa Sơn trang, nơi ngự của Mẫu Thượng Ngàn
Ban thờ đức vua Bát Hải + quan Thanh (tra) và quan Giám (sát) + 2 cậu.
Bệ thờ bên dưới, khuất sau bàn, thờ ông "Hổ" còn gọi la "hạ ban".

Ban thờ "Chúa/Chầu Bé Bắc Lệ" hai bên hầu cận là nàng "Ân", nàng "Ái"
dòng Sơn trang.

Ban thờ Hưng Đạo Đại Vương hai bên là nhị vị tiên cô (hai cô con gái của
ngài) - bên phải là ban thờ "Tứ phủ thánh cậu", có tượng cậu Đệ Tứ và cậu
Bé.

Các bạn tham quan ...
Quả nón công đồng
Đây là vật trang trí theo lối thờ cúng Việt nam (không như đền Đô (Hà nội)
đã thay nó bằng các đèn treo hiện đại !)

Ban thờ công đồng (nhìn ngang) - Phía trên chỉ nhìn thấy khúc đuôi của
ông Bạch xà cuốn cột. Bên kia (không nhìn thấy) là ông Thanh xà.

Bích họa về Mẫu Thượng Ngàn cùng 12 cô sơn trang, và 2 vị chầu hầu
cận.

Thắp nhang trước tòa Sơn trang Thắp nhang trước bệ thờ đức vua Bát Hải (đền thờ chính ở Thái Bình còn
gọi là đền đức vua Đồng Bằng Cổ Tuyết)

Các ban thờ ở cung thờ : Đức Thánh Trần, Chầu Bé Bắc Lệ, Đức Ngọc
Hoàng Thượng Đế + Nam Tào + Bắc Đẩu.

ban thờ đức Thánh Trần và 2 vị con gái của ngài
Ban thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào, Bắc Đẩu.
Ban thờ 'Chúa/Chầu Bé Bắc Lệ" và 2 cô sơn trang nàng "Ân" và nàng
"Ái"

Ban thờ Tam vị Thánh Mẫu ở cung cấm. Ở giữa mặc áo đỏ là Mẫu Đệ
Nhất (Thiên Phủ cõi trời), bên trái áo trắng là mẫu đệ Tam (Thủy/Thoải phủ
cõi nước), bên phải áo xanh là mẫu Đệ Nhị (Thượng Ngàn cõi non)

Bản chụp các sắc phong của 8 triều vua đã sắc phong cho mẫu
(chữ nôm). Các bản sắc phong này do dòng họ Trần Lê (hậu duệ của Mẫu)
lưu giữ, tính từ thời vua Lê Cảnh Hưng đến thời vua Thiệu Trị (trên 20 sắc
phong, nhưng bị thất lạc, hư hòng do chiến tranh v.v...) chúng tôi chỉ sao
chụp được 8 bức, Những sắc phong này và những bản khác hiện nay đã được đưa về Phủ Giày
(Nam Định).

Hòa tiến cúng công đức
Sân đền mới được trùng tu lại phía trên có hai chữ (Thanh Sơn = Núi
Xanh) bên kia (không trong hình) sẽ là (Tú Thủy = Nước Biếc)
Thầy Vũ :Thầy có có gửi cho anh Vĩnh một dĩa DVD về ngày tiệc chầu Bé năm 2008.
nên xem và không rõ về điều gì, tôi sẽ cố gắng giải thích thêm.
Không có nhận xét nào: