NGƯỜI VIỆT XƯA

Cảnh sinh hoạt và hớt tóc ở chợ


Bắt cá trên sông

Lớp học của thầy Đồ


Đường Mạc Đỉnh, Saigon

Một đám tang ở Cholon

Trẻ em Bắc Kỳ

Viết câu đối tết

Phụ nữ VN đang trang điểm
Các bà đang đánh bài - Saigon

Trio de Mendiant Devant un Restaurant Annamite
pousse-pousse annamite-xe kéo
Bữa cơm
Marchands de Thé (Un milicien Annamite )


Một gánh hát rong

Lính khố đỏ


Học trò tiểu học
Cochinchine - Saïgon - Repas annamite - Femmes avec pieds sur la table en train de manger

Chanteuses et Musiciennes - Saigon Vietnam

FEMME AU MIROIR

Hanoi - un coin du marchéCochinchine - Marché aux cochons

Thiếu nữ gánh nước
một ông quan người An Nam (VN) với móng tay để dài

VIET NAM - Cochinchine - Saïgon - Jeune Homme - 1906

thanh niên hút thuốc lào
thiếu nữ với nón quai thao


NAM-DINH - PORTEUSE D'EAUHANOI - Ouvriers Indigènes fabricant des cigares . 1910Indochine Vietnam - Femme Haiphong - Tonkin, 17-03-1907

VIETNAM Doson - Porteurs en marche
Nain Annamite, 1903

Xe kéoHANOI - thiếu nữ gánh nước


Thiếu nữ với yếm

Thiếu nữ hút thuốc lào
TONKIN - HANOÏ - Conducteur de Brouette


Hải Phòng 1906 - người phụ nữ hút thuốc lào


Femme Tonkinoise - 1900

TONKIN 1924 - người mẹ trẻ và con trai

Không có nhận xét nào: